บัวลินน์ รีสอร์ท

โทร 091-8670056, 091-8675554 สำหรับงาน NCMAP 2019 ราคาห้องละ 600 บาทพร้อมอาหารเช้า และมีรถรับ-ส่งระหว่างโรงแรม กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย